Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Budżetowa stała 2018-11-17 I/3/2018
Komisja ds.Komunalnych stała 2018-11-17 I/3/2018
Komisja ds.Społecznych stała 2018-11-17 I/3/2018
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-17 I/5/2018
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-11-17 I/3/2018