Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Miasta Puck

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-17 uchwałą nr I/3/2018

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Działania Komisji skoncentrowane będą w szczególności w zakresie:
1) opiniowania skarg na działania Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych;
2) przygotowania projektow uchwał przedstawiających roztrzygnięcie odnośnie złozonej skargi;
3) rozpatrywania składanych przez obywateli wniosków i petycji.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Maria Antoniewicz członek
Izabela Grzejdziak 1 wiceprzewodniczący
Leszek Podlaszewski członek
Janusz Łęgowski 0przewodniczący