Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Miasta Puck

Komisja ds. Społecznych

Zakres działania i skład komisji.

Komisja ds. Społecznych

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-17 uchwałą nr I/3/2018 zmieniona uchwałą LXII/10/2022

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Działania komisji skoncentrowane  będą w szczególności w zakresie:
1)  funkcjonowania placówek oświatowych;
2)  wychowania i kształcenia ;
3)  funkcjonowania placówek kultury;
4)  rozwoju sportu i obiektów sportowych;
5)  ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
6) wspierania organizacji pozarządowych i współpracy z miastami partnerskimi;
7)  turystyki i promocji miasta w tym integracji europejskiej.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Maria Antoniewicz członek
Izabela Grzejdziak członek
Emilia Lesner członek
Daniel Pliński członek
Justyna Thiel 0przewodniczący
Amadeusz Walke członek
Ewa Włudzik 1 wiceprzewodniczący