Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Miasta Puck

Komisja Rewizyjna

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rewizyjna

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-17 uchwałą nr I/5/2018

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

  • opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi,
  • kontrolowanie działalności Burmistrz, miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Miasta.
  • wykonywanie zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli nie naruszając uprawnień kontrolnych innych komisji powołanych przez Radę.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Roman Bianga 0przewodniczący
Emilia Lesner członek
Andrzej Wiśniewski 1 wiceprzewodniczący