Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Miasta Puck

Komisja ds. Komunalnych

Zakres działania i skład komisji.

Komisja ds. Komunalnych

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-17 uchwałą nr I/3/2018 zmieniona uchwałą LXII/9/2022

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

 Działania komisji skoncentrowane  będą w szczególności w zakresie:
1) gospodarowania komunalnymi zasobami lokalowymi;
2)  bieżącego utrzymania gospodarki komunalnej;
3)  zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, nieczystości stałych;
4)  konserwacji zieleni, oczyszczania miasta;
5) aktów prawa miejscowego w zakresie przepisów porządkowych;
6)  porządku publicznego na terenie miasta Puck;
7)  ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej;
8)  ochrony środowiska naturalnego.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Kozakiewicz członek
Jarosław Lis 0przewodniczący
Tomasz Nowak członek
Amadeusz Walke członek
Andrzej Wiśniewski członek
Ewa Włudzik członek
Janusz Łęgowski 1 wiceprzewodniczący