Przejdź do treści

Adam Otrompka

Zdjęcie: Adam Otrompka
Zdjęcie: Adam Otrompka

Radny

Status
powołany dnia: 01-05-2024
Okręg
10, zdobyte głosy: 126
Przynależność
KWW ADAM OTROMPKA ZGODA BUDUJE
Dyżury
Kontakt adam.otrompka@miastopuck.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja ds. Komunalnych stała 2024-05-16

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-01 08:27:37 Głosowania nad zamknięciem listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Miasta Puck. I Sesja nowo wybranej Rady Miasta Puck przeciw
2024-05-01 08:50:55 Głosowania nad zamknięciem listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puck. I Sesja nowo wybranej Rady Miasta Puck za
2024-05-01 09:00:50 Głosowania nad zamknięciem listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puck. I Sesja nowo wybranej Rady Miasta Puck za
2024-05-01 08:17:25 Głosowania nad zamknięciem listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. I Sesja nowo wybranej Rady Miasta Puck za
2024-05-16 15:32:18 Zatwierdzenie porządku obrad II zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2024-05-16 15:33:09 Zatwierdzenie protokołu z I Sesji nowo wybranej Rady Miasta Puck. II zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2024-05-16 15:55:45 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych na okres kadencji 2024-2029 II zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2024-05-16 15:57:37 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych II zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2024-05-16 16:02:16 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do komisji stałych Rady Miasta Puck na kadencję 2024 - 2029 II zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2024-05-16 16:03:19 Głosowanie nad kandydaturą radnej Ewy Włudzik na członka Komisji Rewizyjnej II zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2024-05-16 16:03:53 Głosowanie nad kandydaturą radnego Jacka Wilandt na członka Komisji Rewizyjnej II zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2024-05-16 16:04:21 Głosowanie nad kandydaturą radnego Aleksandra Gutta na członka Komisji Rewizyjnej II zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2024-05-16 16:05:01 Głosowanie nad kandydaturą radnego Sławomira Gojka na członka Komisji Rewizyjnej II zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2024-05-16 16:06:48 Głosowanie nad kandydaturą radnego Adama Otrompki na członka Komisji Rewizyjnej II zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2024-05-16 16:07:39 Głosowanie nad kandydaturą radnej Kingi Szczypiorowskiej na członka Komisji Rewizyjnej II zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2024-05-16 16:08:45 Głosowanie nad kandydaturą radnej Izabeli Grzejdziak na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II zwyczajna sesja Rady Miasta Puck przeciw
2024-05-16 16:09:27 Głosowanie nad kandydaturą radnej Agaty Bączkowskiej na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2024-05-16 16:10:04 Głosowanie nad kandydaturą radnego Aleksandra Gutta na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II zwyczajna sesja Rady Miasta Puck przeciw
2024-05-16 16:10:48 Głosowanie nad kandydaturą radnego Piotra Kozakiewicza na członka Komisji Budżetowej II zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2024-05-16 16:11:53 Głosowanie nad kandydaturą radnego Jacka Wilandt na członka Komisji Budżetowej II zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2024-05-16 16:12:28 Głosowanie nad kandydaturą radnego Jakuba Groenwald na członka Komisji Budżetowej II zwyczajna sesja Rady Miasta Puck przeciw
2024-05-16 16:13:01 Głosowanie nad kandydaturą radnego Aleksandra Gutta na członka Komisji Budżetowej II zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2024-05-16 16:13:41 Głosowanie nad kandydaturą radnej Agaty Bączkowskiej na członka Komisji Budżetowej II zwyczajna sesja Rady Miasta Puck przeciw
2024-05-16 16:14:18 Głosowanie nad kandydaturą radnego Adama Otrompki na członka Komisji Budżetowej II zwyczajna sesja Rady Miasta Puck wstrzymujący się
2024-05-16 16:15:22 Głosowanie nad kandydaturą radnego Leszka Podlaszewskiego na członka Komisji ds. Komunalnych II zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2024-05-16 16:15:50 Głosowanie nad kandydaturą radnej Emilii Lesner na członka Komisji ds. Komunalnych II zwyczajna sesja Rady Miasta Puck przeciw
2024-05-16 16:16:27 Głosowanie nad kandydaturą radnej Ewy Włudzik na członka Komisji ds. Komunalnych II zwyczajna sesja Rady Miasta Puck przeciw
2024-05-16 16:16:58 Głosowanie nad kandydaturą radnego Tomasza Nowak na członka Komisji ds. Komunalnych II zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2024-05-16 16:17:30 Głosowanie nad kandydaturą radnego Mirosława Blaszke na członka Komisji ds. Komunalnych II zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2024-05-16 16:17:55 Głosowanie nad kandydaturą radnego Adama Otrompki na członka Komisji ds. Komunalnych II zwyczajna sesja Rady Miasta Puck wstrzymujący się
2024-05-16 16:18:39 Głosowanie nad kandydaturą radnego Jakuba Groenwald na członka Komisji ds. Społecznych II zwyczajna sesja Rady Miasta Puck przeciw
2024-05-16 16:19:11 Głosowanie nad kandydaturą radnego Sławomira Gojka na członka Komisji ds. Społecznych II zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2024-05-16 16:19:49 Głosowanie nad kandydaturą radnej Emilii Lesner na członka Komisji ds. Społecznych II zwyczajna sesja Rady Miasta Puck przeciw
2024-05-16 16:20:18 Głosowanie nad kandydaturą radnego Mirosława Blaszke na członka Komisji ds. Społecznych II zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2024-05-16 16:20:52 Głosowanie nad kandydaturą radnej Izabeli Grzejdziak na członka Komisji ds. Społecznych II zwyczajna sesja Rady Miasta Puck przeciw
2024-05-16 16:21:24 Głosowanie nad kandydaturą radnej Kingi Szczypiorowskiej na członka Komisji ds. Społecznych II zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2024-05-16 16:23:17 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych II zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2024-05-16 16:34:38 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji stałych II zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2024-05-16 16:25:08 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego komisji stałych II zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2024-05-20 08:16:22 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2039 III Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck przeciw
2024-05-20 08:17:57 Projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta Puck na 2024 r. III Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck przeciw
2024-05-20 08:21:50 Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Miasta Puck. III Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck przeciw
2024-05-20 08:23:13 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. III Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2024-05-20 08:24:02 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami umowy dzierżawy na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym, ul. kmdr. E.Szystkowskiego. III Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2024-05-20 08:21:01 Głosowanie na wnioskiem Radnego Adama Otrompki nad obniżeniem wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puck III Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za