Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zamknięcie szkół

Numer: 2, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2020-04-15, data przekazania: 2020-04-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Roman Bianga radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: