Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisja ds. Społecznych

Data posiedzenia
13-06-2024, godz. 07:30
Miejsce posiedzenia
Urząd Miasta Puck ; ul. 1 - go Maja 13 ; 84-100 Puck

Porządek obrad

  • 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
  • 2. Przedstawienie planu pracy Komisji d/s Społecznych na rok 2024 i jego zatwierdzenie.
  • 3. Omówienie przygotowania do sezonu letniego - oferta wakacyjna w mieście Puck, planowane imprezy i miejsce ich organizacji, oferta wakacyjna dla dzie-ci i młodzieży, bezpieczeństwo w sezonie.
  • 4. Analiza raportu o stanie Gminy Miasta Puck za 2023 rok.
  • 5. Analiza budżetu za 2023 rok w celu udzielenia opinii w sprawie absolutorium.
  • 6. Sprawy bieżące.