Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym

Numer: 3, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Puck
data wpływu: 2021-07-29, data przekazania: 2021-07-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Wiśniewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Puck

Wydział merytoryczny: Referat Organizacyjno-Prawny, data odpowiedzi: 2021-08-02